• شارژ با تونر درجه 2
 • 35000 تومان
 • کیفیت متوسط
 • نعداد برگ پرینت 1800 برگ
 • کارتریج های یونیت کوچک مانند : 05A , 85A
 • شامل گارانتی می باشد
 • شارژ با تونر درجه 1
 • 40000 تومان
 • کیفیت عالی
 • نعداد برگ پرینت بالایی 2300 برگ
 • کارتریج های یونیت کوچک مانند : 05A , 85A
 • شامل گارانتی می باشد
 • شارژ با تونر درجه 3
 • 30000 تومان
 • کیفیت ضعیف
 • نعداد برگ پرینت بالایی 1200 برگ
 • کارتریج های یونیت کوچک مانند : 05A , 85A
 • شامل گارانتی نمی باشد