مواد مصرفی

مواد مصرفی ماشینهای اداری

تمامی مواد مصرفی انواع : پرینتر ، فکس ، اسکنر ، دستگاه کپی و…

اعم از انواع :

مواد مصرفی کارتریج : درام ، مگنت ، فوم رول ، بلید ، دکتر بلید ، چرخ دنده های کارتریج و یونیت کارتریج ( بدنه کارتریج )

مواد مصرفی پرینترهای لیزری : پیکاپ ، فیلم فیوزینگ ، اسکنر ، لیزری ،

ترانسفر ، چرخ درایور ( مجموعه چرخ دنده ها ) برد فرمتر ، برد پاور ، انواع سنسور ، موتور ، انواع چیپست ، پرس فیوزینگ و..

مواد مصرفی پرینترهای جوهرافشان : هد ، کارتریج ، تانک ، جوهر ،

برد پاور ، برد فرمتر ، پیکاپ ، موتور ، کابلهای فلت ، کلیدهای پرینتر ، سنسور و اینکودر و…

مواد مصرفی کپی : هات ، پرس ، درام ، دولوپر ، چیپست ، برد فرمتر ، برد پاور و..

مواد مصرفی اسکنر : لیزر ، آینه ، موتور ، شیشه اسکنر ، پیکاپ و…

مواد مصرفی متفرقه : کاغذ ، پاکت و….