تعمیر پرینتر جوهرافشان کانن Canon Pixma G1410

تعمیر پرینتر جوهرافشان کانن Canon Pixma G1410

تعمیر پرینتر جوهرافشان کانن Canon Pixma G1410

تعمیر پرینتر جوهرافشان کانن Canon Pixma G1410

تمامی خدمات اعم از تعمیرات کاغذ کش ، تعمیر موتور ، تعمیر هد ، تعمیر برد پاور و برد فرمتر و همچنین جنرال سرویس پرینتر ، شارژ کارتریج ها و تانک و… در این مجموعه صورت میگیرد.

 

تعمیر پرینتر جوهرافشان کانن Canon Pixma G1410

تعمیر پرینتر جوهرافشان کانن Canon Pixma G1410

 

تعمیرات پرینتر جوهر افشان کانن مدل : Canon PIXMA G1410 Inkjet Photo Printer

 • تعمیر هد پرینتر جوهرافشان G1410
 • رفع گرفتگی انواع هد پرینتر جوهرافشان G1410
 • تعمیرهدهای سوخته بستگی به نوع صدمات وارد شده به هد )
 • تعمیر هدهای راه داده به هم ( رنگ ها قاطی شده )
 • تعمیر هدهای که به صورت تار چاپ میکنند ( بستگی به صدمات وارد شده به هد)
 • تعمیر برد پاور (برد تغذیه ) پرینتر جوهرافشان G1410
 • تعمیر مین برد ( فرمتر ) پرینتر جوهرافشان G1410
 • تعمیر تانک (منبع جوهر ) پرینتر جوهرافشان G1410
 • تعمیر موتور پرینتر جوهرافشان G1410
 • تعمیر کارتریج پرینتر جوهرافشان G1410
 • تعمیر سنسورهای پرینتر جوهرافشان G1410
 • تعمیر کاغذکش پرینتر جوهرافشان G1410
 • تعمیر روشن نشدن پرینتر جوهرافشان G1410
 • رفع عدم شناسایی لپ تاپ یا کامپیوتر پرینتر جوهرافشان کانن G1410
 • رفع انواع ارور
 • ریست پرینتر جوهرافشان G1410
 • سرویس و جنرال سرویس پرینتر جوهرافشان G1410
 • رفع دو چراغ شدن پرینتر جوهرافشان G1410
 • رفع ارور 5B00 پرینتر جوهرافشان G1410

تعمیر پرینتر جوهرافشان کانن Canon Pixma G1410

مناطق تحت پوشش مجموعه ایده پردازان فناور کل مناطق تهران می باشد.

در نظر داشته باشید شما اگر بنا به دلایلی نتوانید پرینتر خود را برای ما ارسال کنید شما می توانید از ما مشاوره رایگان بگیرید.

اگر مشکل پرینتر شما از نظر تکنسین ما در محل قابل انجام باشد ما برای رفاه حال شما در محل تعمیرات پرینتر شما را انجام می دهیم.

در نظر داشته باشید هزینه رفت و آمد تکنسین از شما دریافت میگردد.

برای تماس با ما اینجا کلیک کنید.

با تشکر ایده پردازان فناور

تعمیر پرینتر جوهرافشان کانن Canon Pixma G1400

تعمیر پرینتر جوهرافشان کانن Canon Pixma G1400

تعمیر پرینتر جوهرافشان کانن Canon Pixma G1400

تعمیر پرینتر جوهرافشان کانن Canon Pixma G1400

تمامی خدمات اعم از تعمیرات کاغذ کش ، تعمیر موتور ، تعمیر هد ، تعمیر برد پاور و برد فرمتر و همچنین جنرال سرویس پرینتر ، شارژ کارتریج ها و تانک و… در این مجموعه صورت میگیرد.

 

تعمیر پرینتر جوهرافشان کانن Canon Pixma G1400

تعمیر پرینتر جوهرافشان کانن Canon Pixma G1400

 

تعمیرات پرینتر جوهر افشان کانن مدل : Canon PIXMA G1400 Inkjet Photo Printer

 • تعمیر هد پرینتر جوهرافشان G 1400
 • رفع گرفتگی انواع هد پرینتر جوهرافشان G 1400
 • تعمیرهدهای سوخته ( بستگی به نوع صدمات وارد شده به هد )
 • تعمیر هدهای راه داده به هم رنگ ها قاطی شده)
 • تعمیر هدهای که به صورت تار چاپ میکنند( بستگی به صدمات وارد شده به هد)
 • تعمیر برد پاور (برد تغذیه ) پرینتر جوهرافشان G 1400
 • تعمیر مین بردفرمتر ) پرینتر جوهرافشان G 1400
 • تعمیر تانک (منبع جوهر ) پرینتر جوهرافشان G 1400
 • تعمیر موتور پرینتر جوهرافشان G 1400
 • تعمیر کارتریج پرینتر جوهرافشان G 1400
 • تعمیر سنسورهای پرینتر جوهرافشان G 1400
 • تعمیر کاغذکش پرینتر جوهرافشان G 1400
 • تعمیر روشن نشدن پرینتر جوهرافشان G 1400
 • رفع عدم شناسایی لپ تاپ یا کامپیوتر پرینتر جوهرافشان کانن G 1400
 • رفع انواع ارور
 • ریست پرینتر جوهرافشان G 1400
 • سرویس و جنرال سرویس پرینتر جوهرافشان G 1400
 • رفع دو چراغ شدن پرینتر جوهرافشان G 1400
 • رفع ارور 5B00 

 

مناطق تحت پوشش مجموعه ایده پردازان فناور کل مناطق تهران می باشد.

در نظر داشته باشید شما اگر بنا به دلایلی نتوانید پرینتر خود را برای ما ارسال کنید شما می توانید از ما مشاوره رایگان بگیرید.

اگر مشکل پرینتر شما از نظر تکنسین ما در محل قابل انجام باشد ما برای رفاه حال شما در محل تعمیرات پرینتر شما را انجام می دهیم.

در نظر داشته باشید هزینه رفت و آمد تکنسین از شما دریافت میگردد.

برای تماس با ما اینجا کلیک کنید.

با تشکر ایده پردازان فناور

تعمیر پرینتر جوهرافشان اپسون T50 و P50

تعمیر پرینتر جوهرافشان اپسون T50 و P50

تعمیر پرینتر جوهرافشان اپسون T50 و P50

 

تمامی خدمات اعم از تعمیرات کاغذ کش ، تعمیر موتور ، تعمیر هد ، تعمیر برد پاور و برد فرمتر و همچنین جنرال سرویس پرینتر ، شارژ کارتریج ها وگذاشتن تانک روی پرینتر  و…. در این مجموعه صورت میگیرد.

پرینترهای جوهرافشان اپسون مدل P50 و T50  دارای تانک نمی باشد و تانک (مخزن جوهر) به صورت دستی روی این پرینترها قرار میگیرد.

 

تعمیر پرینتر جوهرافشان اپسون T50 و P50

تعمیر پرینتر جوهرافشان اپسون T50 و P50

 

هدهای گرفته و راه داده به هم و همچنین روشن نشدن دستگاه یکی از ایراد های این دستگاه می باشد که ما تمام این خدمات و تعمراتش را انجام میدهیم.

تعمیر پرینتر جوهرافشان اپسون T50 و P50:

 • تعمیر هد پرینترهای جوهرافشان P50-T50
 • رفع گرفتگی انواع هدپرینترهای جوهرافشان P50-T50
 • تعمیرهدهای سوخته ( بستگی به نوع ایراد وارد شده به هد )
 • تعمیر هدهای راه داده به همرنگ ها قاطی شده)
 • تعمیر هدهای که به صورت تار چاپ میکنند( بستگی به صدمات وارد شده به هد)
 • تعمیر برد پاور(برد تغذیه ) پرینترهای جوهرافشان P50-T50
 • تعمیر مین بردفرمتر ) پرینترهای جوهرافشان P50-T50
 • تعمیر تانک (منبع جوهر ) پرینترهای جوهرافشان P50-T50
 • تعمیر موتور پرینترهای جوهرافشان P50-T50
 • تعمیر کارتریج پرینترهای جوهرافشان P50-T50
 • تعمیرسنسور های پرینترهای جوهرافشان P50-T50
 • تعمیرکاغذکشپرینتر جوهرافشان P50-T50
 • تعمیر روشن نشدن پرینترهای جوهرافشان P50-T50
 • رفع عدم شناسایی لپ تاپ یا کامپیوتر پرینترهای جوهرافشان کانن
 • رفع انواع ارورهای
 • ریست پرینترهای جوهرافشان P50-T50
 • سرویس و جنرال سرویس پرینترهای جوهرافشان P50-T50

 

مناطق تحت پوشش مجموعه ایده پردازان فناور کل مناطق تهران می باشد.

در نظر داشته باشید شما اگر بنا به دلایلی نتوانید پرینتر خود را برای ما ارسال کنید شما می توانید از ما مشاوره رایگان بگیرید.

اگر مشکل پرینتر شما از نظر تکنسین ما در محل قابل انجام باشد ما برای رفاه حال شما در محل تعمیرات پرینتر شما را انجام می دهیم.

هزینه رفت و آمد تکنسین از شما دریافت میگردد.

برای تماس با ما اینجا کلیک کنید.

با تشکر ایده پردازان فناور

تعمیر پرینتر جوهرافشان اپسون L805

تعمیر پرینتر جوهرافشان اپسون L805

تعمیر پرینتر جوهرافشان اپسون L805

تمامی خدمات اعم از تعمیرات کاغذ کش ، تعمیر موتور ، تعمیر هد ، تعمیر برد پاور و برد فرمتر و همچنین جنرال سرویس پرینتر ، شارژ کارتریج ها و تانک و…. در این مجموعه صورت میگیرد.

پرینتر جوهرافشان اپسون مدل L805  دارای تانک سر خود می باشد و تانک (مخزن جوهر) به صورت کارخانه ای و فابریک روی این پرینتر قرار دارد.

 

تعمیر پرینتر جوهرافشان اپسون L805

تعمیر پرینتر جوهرافشان اپسون L805

هدهای گرفته و راه داده به هم و همچنین روشن نشدن دستگاه یکی از ایراد های این دستگاه می باشد که ما تمام این خدمات و تعمراتش را انجام میدهیم.

تعمیر پرینتر جوهرافشان اپسون L805:

 • تعمیر هد پرینتر جوهرافشان L805
 • رفع گرفتگی انواع هد پرینتر جوهرافشان L805
 • تعمیر هدهای سوخته ( بستگی به نوع صدمات وارد شده به هد )
 • تعمیر هدهای راه داده به همرنگ ها قاطی شده)
 • تعمیر هدهای که به صورت تار چاپ میکنند( بستگی به صدمات وارد شده به هد)
 • تعمیر برد پاور(برد تغذیه ) پرینتر جوهرافشان L805
 • تعمیر مین برد ( فرمتر ) پرینتر جوهرافشان L805
 • تعمیر تانک (منبع جوهر ) پرینتر جوهرافشان L805
 • تعمیر موتور پرینتر جوهرافشان L805
 • تعمیر کارتریج پرینتر جوهرافشان L805
 • تعمیرسنسور های پرینتر جوهرافشان L805
 • تعمیرکاغذکش پرینتر جوهرافشان L805
 • تعمیر روشن نشدن پرینتر جوهرافشان L805
 • رفع عدم شناسایی لپ تاپ یا کامپیوتر پرینترهای جوهرافشان کانن
 • رفع انواع ارورهای
 • ریست پرینتر جوهرافشان L805
 • سرویس و جنرال سرویس پرینتر جوهرافشان L805

 

مناطق تحت پوشش مجموعه ایده پردازان فناور کل مناطق تهران می باشد.

در نظر داشته باشید شما اگر بنا به دلایلی نتوانید پرینتر خود را برای ما ارسال کنید شما می توانید از ما مشاوره رایگان بگیرید.

اگر مشکل پرینتر شما از نظر تکنسین ما در محل قابل انجام باشد ما برای رفاه حال شما در محل تعمیرات پرینتر شما را انجام می دهیم.

در نظر داشته باشید هزینه رفت و آمد تکنسین از شما دریافت میگردد.

برای تماس با ما اینجا کلیک کنید.

با تشکر ایده پردازان فناور

تعمیرات پرینتر جوهر افشان کانن canon

تعمیر پرینتر جوهر افشان کانن

تعمیر پرینتر جوهر افشان کانن

تعمیرات سخت افزاری و نرم افزاری پرینتر های جوهرافشان کانن :

 • تعمیر هد پرینترهای جوهرافشان کانن
 • رفع گرفتگی انواع هد
 • تعمیر هدهای سوخته ( بستگی به نوع صدمات وارد شده به هد )
 • تعمیر هدهای راه داده به هم ( رنگ ها قاطی شده)
 • تعمیر هدهای که به صورت تار چاپ میکنند( بستگی به صدمات وارد شده به هد)
 • تعمیر برد پاور( برد تغذیه ) پرینترهای جوهرافشان کانن
 • تعمیر مین برد ( فرمتر ) پرینترهای جوهرافشان کانن
 • تعمیر تانک (منبع جوهر ) پرینترهای جوهرافشان کانن
 • تعمیر موتور پرینترهای جوهرافشان کانن
 • تعمیر کارتریج پرینترهای جوهرافشان کانن
 • تعمیر سنسور های پرینترهای جوهرافشان کانن
 • تعمیر کاغذکش پرینترهای جوهرافشان کانن
 • تعمیر روشن نشدن پرینترهای جوهرافشان کانن
 • رفع عدم شناسایی لپ تاپ یا کامپیوتر پرینترهای جوهرافشان کانن
 • رفع انواع ارورهای پرینترهای جوهرافشان کانن
 • ریست انواع پرینترهای جوهرافشان کانن
 • سرویس و جنرال سرویس انواع پرینترهای جوهرافشان

 

تعمیر پرینتر جوهر افشان کانن

تعمیرات پرینتر جوهر افشان کانن

تعمیرات پرینتر جوهرافشان کانن Canon Inkjet Photo Repairs

 

قیمت تعمیرات پرینتر جوهر افشان بستگی به نوع ایراد دارد و قیمت قطعی بعد از بازدید فنی حساب میگرد.

مدل های تحت پوشش برای تعمیرات :

PIXMA IP7240 , PIXMA G1410 ,PIXMA TS5020 , PIXMA MG2540s , PIXMA G1411 , PIXMA G2411 , PIXMA MX492 , PIXMA MG2540 , PIXMA MX922 , PIXMA IX6850 , PIXMA  IX6840 , PIXMA G2410 , PIXMA IP7250 , PIXMA  MX494 , PIXMA G4410 , PIXMA  G1400 , PIXMA G3411 , PIXMA G2400 , PIXMA MG7540 , PIXMA MB5040 , PIXMA G3400 , PIXMA MG5540 , PIXMA MG4240 , PIXMA  MG2140 , MX374 , PIXMA MG6840 , PIXMA MG6240 , PIXMA G2000 , PIXMA ,……..

 

مناطق تحت پوشش مجموعه ایده پردازان فناور کل مناطق تهران می باشد.

در نظر داشته باشید شما اگر بنا به دلایلی نتوانید پرینتر خود را برای ما ارسال کنید شما می توانید از ما مشاوره رایگان بگیرید.

اگر مشکل پرینتر شما از نظر تکنسین ما در محل قابل انجام باشد ما برای رفاه حال شما در محل تعمیرات پرینتر شما را انجام می دهیم.

در نظر داشته باشید هزینه رفت و آمد تکنسین از شما دریافت میگردد.

برای تماس با ما اینجا کلیک کنید.

با تشکر ایده پردازان فناور

 

 

تعمیر پرینتر جوهرافشان 1410 اپسون

تعمیر پرینتر جوهرافشان اپسون 1410

تعمیر پرینتر جوهرافشان اپسون 1410

تمامی خدمات اعم از تعمیرات کاغذ کش ، تعمیر موتور ، تعمیر هد ، تعمیر برد پاور و برد فرمتر و همچنین جنرال سرویس پرینتر ، شارژ کارتریج ها و تانک و…. در این مجموعه صورت میگیرد.

نصب تانک و همچنین نصب لوله( شلنگ ) تخلیه جوهر که با استفاده از این موضوع دستگاه شما دیر به سرویس احنیاج پیدا میکند و همچنین باعث عمر بیشتر دستگاه میشود.

تمامی خدمات ما شامل گارانتی میشود و همچنین مهلت تست داده میشود.

تعمیر پرینتر جوهرافشان 1410 اپسون

تعمیر پرینتر جوهرافشان 1410 اپسون

در دستگاه های جوهر افشان قطعه به نام هد موجود هست که شامل گارانتی نمیشود و فقط مهلت تست داده میشود.

هدهای گرفته و راه داده به هم و همچنین روشن نشدن دستگاه یکی از ایراد های این دستگاه می باشد که ما تمام این خدمات و تعمراتش را انجام میدهیم.

این پرینتر از تکنولوژی جوهر افشان بهره میگیرد و یکی از قدرتمندترین پرینترها در رده جهانی تکنولوژی چاپ عکس میباشد .

مشخصات فنی پرینتر جوهرافشان اپسون 1410 Stylus Plus Photo:

 • نوع پرینتر : جوهر افشان
 • سرعت چاپ رنگی: 15 برگ در دقیقه
 • سرعت چاپ سیاه و سفید: 15 برگ در دقیقه
 • حداکثر دقت چاپ: 5760*1440 dpi
 • حداکثر سایز کاغذ: A3
 • حافظه: ندارد
 • ابعاد: 223*314*615 میلیتر
 • وزن: 12 کیلوگرم
 • پورت ورودی: Hi Speed USB 2.0،PictBridge
 • سایز کاغذ: A3+, A3, Legal, A4, Letter, Half Letter, A5, A6, B5, Envelope
 • نوع کاغذ: کاغذ معمولی | Plain Paperکاغذ عکس | Photo Paperکاغذ رنگی | Inkjet Paperکاغذ گلاسه | Glossy
 • Paperکاغذ مات | Matte Paper
 • چاپ دورو: ندارد
 • چاپ بدون حاشیه: دارد
 • حداکثر تعداد کاغذ ورودی: 120 برگ
 • کارتریج های همخوان : کارتریج مشکی- T0811، کارتریج آبی- T0812،کارتریج آبی روشن- T0815،کارتریج صورتی- T0813، کارتریج صورتی روشن- T0816، کارتریج زرد- T0814، کارتریج قرمز- T0879
 • تعداد کارتریج: 6 رنگ- 1 کارتریج مشکی، 5 کارتریج رنگی
 • صفحه نمایش: ندارد
 • کارت خوان: ندارد
 • اتصال به شبکه: ندارد
 • اتصال به دوربین: دارد
 • سازگار سیستم عامل : Mac OS X,Windows Vista,Windows XP,Windows 2000
 • سایر امکانات : جوهر مخصوص چاپ حرفه ای عکس، مناسب برای عکاسان حرفه ای و صنعتی

 

 

 

تعمیر پرینتر جوهرافشان L1800

تعمیر پرینتر جوهرافشان اپسون L1800

تعمیر پرینتر جوهرافشان اپسون L1800

تعمیرات تخصصی پرینتر جوهرافشان اپسون L1800 که توسط شرکت اپسون به بازار ارائه گردیده.

تمامی خدمات اعم از تعمیرات کاغذ کش ، تعمیر موتور ، تعمیر هد ، تعمیر برد پاور و برد فرمتر و همچنین جنرال سرویس پرینتر ، شارژ کارتریج ها و تانک و…. در این مجموعه صورت میگیرد.

تمامی خدمات ذکر شده دارای گارانتی می باشد.

تعمیر دستگاه بسته به نوع ایراد از 24 ساعت الی 72 ساعت صورت میگیرد.

تعمیرات پرینتر جوهرافشان اپسون L1800

تعمیرات پرینتر جوهرافشان اپسون L1800

این پرینتر از تکنولوژی جوهر افشان بهره میگیرد و یکی از قدرتمندترین پرینترها در رده جهانی تکنولوژی چاپ عکس میباشد .

با این پرینتر تا سایز A3 میتوان پرینت گرفت.