تعمیرات برد فرمتر پرینترهای اپسون Epson

تعمیرات برد فرمتر پرینترهای اپسون Epson

تعمیرات برد فرمتر پرینترهای اپسون Epson

تعمیر و رفع انواع ایردات برد های فرمتر ( Formatter ) پرینترهای اپسون ( Epson )

 

 

تعمیر برد فرمتر ( مین برد ) پرینتر اپسون :  Formatter Printer Epson

ایراداتی که توسط بردهای فرمتر یا همان مین برد پرینتر رخ می دهد

 • روشن نشدن پرینترهای جوهرافشان اپسون Epson
 • کار نکردن و رفع انواع سنسورها پرینترهای جوهرافشان اپسون Epson
 • ارور هد پرینترهای جوهرافشان اپسون Epson
 • دستور ندادن و عمل نکردن کاغذ کش ها در پرینترهای جوهرافشان اپسون Epson
 • گیر کردن دستگاه و آماده به کار نشدن در پرینترهای جوهرافشان اپسون Epson
 • آماده به کار نشدن در پرینترهای جوهرافشان اپسون Epson
 • کار نکردن کلینر در پرینترهای جوهرافشان اپسون Epson
 • کار نکردن و ایراد در اسکنر پرینترهای جوهرافشان اپسون Epson
 • کار نکردن کپی در پرینترهای جوهرافشان اپسون Epson
 • سفید چاپ کردن در پرینترهای جوهرافشان اپسون Epson
 • کار نکردن فکس در پرینترهای جوهرافشان اپسون Epson
 • روشن شدن چراغ های ارور پرینترهای جوهرافشان اپسون Epson
 • روشن نشدن پنل پرینترهای جوهرافشان اپسون Epson
 • کار نکردن موتور در پرینترهای جوهرافشان اپسون Epson
 • شناسایی نکردن کارتریج پرینترهای جوهرافشان اپسون Epson
 • بی کیفیت چاپ کردن پرینترهای جوهرافشان اپسون Epson
 • کمرنگ چاپ کردن پرینترهای جوهرافشان اپسون Epson
 • خاموش و روشن شدن پرینترهای جوهرافشان اپسون Epson

 

تعمیرات برد فرمتر (مین برد ) پرینترهای Epson

 

تعمیرات تخصصی انواع بردهای فرمتر ( مین برد ) پرینترهای جوهرافشان اپسون توسط این مجموعه صورت میگیرد.

تمامی خدمات مجموعه ایده پردازان فناور دارای گارانتی می باشد.

مناطق تحت پوشش مجموعه ایده پردازان فناور کل مناطق تهران می باشد.

در نظر داشته باشید تعمیرات بردهای پرینتر با توجه به وسایل و قطعات مورد نیاز در محل انجام نمیگیرد.

تمامی خدمات این مجموعه با توجه به تعمیرات و یا تعویض قطعه دارای گارانتی می باشد.

نکته : اگر برد شما توسط تعمیر کاران دیگر دست کاری شده باشد هزینه عیب یابی و تعمیرات بیشتر می باشد.

برای تماس با ما اینجا کلیک کنید.

با تشکر ایده پردازان فناور

 

تعمیرات برد فرمتر پرینترهای لکسمارک LexMark

تعمیرات برد فرمتر پرینترهای لکسمارک LexMark

تعمیرات برد فرمتر پرینترهای لکسمارک LexMark

تعمیر و رفع انواع ایردات برد های فرمتر ( Formatter ) پرینترهای لکسمارک ( LexMark )

 

 

تعمیر برد فرمتر ( مین برد ) پرینتر لکسمارک :  Formatter Printer LexMark

ایراداتی که توسط بردهای فرمتر یا همان مین برد پرینتر رخ می دهد

 • روشن نشدن پرینتر های لیزری لکسمارک LexMark
 • کار نکردن و رفع انواع سنسورها پرینتر های لیزری لکسمارک LexMark
 • ارور فیوزینگ پرینتر های لیزری لکسمارک LexMark
 • دستور ندادن و عمل نکردن کاغذ کش ها در پرینتر های لیزری لکسمارک LexMark
 • گیر کردن دستگاه روی لوگوی در پرینتر های لیزری لکسمارک LexMark
 • آماده به کار نشدن در پرینتر های لیزری لکسمارک LexMark
 • کار نکردن لیزر در پرینتر های لیزری لکسمارک LexMark
 • کار نکردن و ایراد در اسکنر پرینتر های لیزری لکسمارک LexMark
 • کار نکردن کپی در پرینتر های لیزری لکسمارک LexMark
 • کالیبره نکردن درپرینتر های لیزری لکسمارک LexMark
 • کار نکردن فکس در پرینتر های لیزری لکسمارک LexMark
 • روشن شدن چراغ های ارور پرینتر های لیزری لکسمارک LexMark
 • روشن نشدن پنل پرینتر های لیزری لکسمارک LexMark
 • روشن نشدن موتور در پرینتر های لیزری لکسمارک LexMark
 • شناسایی نکردن کارتریج پرینتر های لیزری لکسمارک LexMark
 • سیاه چاپ کردن پرینتر های لیزری لکسمارک LexMark
 • کمرنگ چاپ کردن پرینتر های لیزری لکسمارک LexMark
 • خاموش و روشن شدن پرینتر های لیزری لکسمارک LexMark

 

تعمیرات برد فرمتر (مین برد ) پرینتر های LexMark

 

تعمیرات تخصصی انواع بردهای فرمتر ( مین برد ) پرینترهای لکسمارک توسط این مجموعه صورت میگیرد.

تمامی خدمات مجموعه ایده پردازان فناور دارای گارانتی می باشد.

مناطق تحت پوشش مجموعه ایده پردازان فناور کل مناطق تهران می باشد.

در نظر داشته باشید تعمیرات بردهای پرینتر با توجه به وسایل و قطعات مورد نیاز در محل انجام نمیگیرد.

تمامی خدمات این مجموعه با توجه به تعمیرات و یا تعویض قطعه دارای گارانتی می باشد.

نکته : اگر برد شما توسط تعمیر کاران دیگر دست کاری شده باشد هزینه عیب یابی و تعمیرات بیشتر می باشد.

برای تماس با ما اینجا کلیک کنید.

با تشکر ایده پردازان فناور

 

تعمیرات برد پاور پرینترهای لکسمارک LexMark

تعمیرات برد پاور پرینترهای لکسمارک LexMark

تعمیرات برد پاور پرینترهای لکسمارک LexMark

تعمیر و رفع انواع ایردات برد های پاورهای لکسمارک ( LexMark )

 

 

تعمیر برد پاور پرینتر لکسمارک :  Power Supply Printer LexMark

ایراداتی که توسط بردهای پاور پرینتر رخ می دهد

 • روشن نشدن پرینتر لکسمارک LexMark
 • کار نکردن و رفع انواع سنسورها پرینتر لکسمارک LexMark
 • ارور فیوزینگ پرینتر لکسمارک LexMark
 • دستور ندادن و عمل نکردن کاغذ کش ها در پرینتر لکسمارک LexMark
 • گیر کردن دستگاه روی لوگوی لکسمارک LexMark
 • آماده به کار نشدن در پرینتر لکسمارک LexMark
 • کار نکردن لیزر در پرینتر لکسمارک LexMark
 • کار نکردن و ایراد در اسکنر پرینتر لکسمارک LexMark
 • کار نکردن کپی در پرینتر لکسمارک LexMark
 • کالیبره نکردن در پرینترهای رنگی لکسمارک LexMark
 • کار نکردن فکس در پرینتر لکسمارک LexMark
 • روشن شدن چراغ های ارور پرینترهای لکسمارک LexMark
 • روشن نشدن پنل پرینترهای لکسمارک LexMark
 • روشن نشدن موتور در پرینتر لکسمارک LexMark
 • شناسایی نکردن کارتریج لکسمارک LexMark
 • سیاه چاپ کردن پرینتر لکسمارک LexMark
 • کمرنگ چاپ کردن پرینتر لکسمارک LexMark
 • خاموش و روشن شدن پرینتر لکسمارک LexMark

 

تعمیرات برد پاور پرینترهای LexMark

 

تعمیرات تخصصی انواع بردهای پاور پرینتر های لکسمارک توسط این مجموعه صورت میگیرد.

تمامی خدمات مجموعه ایده پردازان فناور دارای گارانتی می باشد.

مناطق تحت پوشش مجموعه ایده پردازان فناور کل مناطق تهران می باشد.

در نظر داشته باشید تعمیرات بردهای پرینتر با توجه به وسایل و قطعات مورد نیاز در محل انجام نمیگیرد.

تمامی خدمات این مجموعه با توجه به تعمیرات و یا تعویض قطعه دارای گارانتی می باشد.

نکته : اگر برد شما توسط تعمیر کاران دیگر دست کاری شده باشد هزینه عیب یابی و تعمیرات بیشتر می باشد.

برای تماس با ما اینجا کلیک کنید.

با تشکر ایده پردازان فناور

 

تعمیرات برد فرمتر پرینترهای سامسونگ Samsung

تعمیرات برد فرمتر پرینترهای سامسونگ Samsung

تعمیرات برد فرمتر پرینترهای سامسونگ Samsung

تعمیر و رفع انواع ایردات برد های فرمتر ( Formatter ) پرینتر های سامسونگ ( Samsung )

 

 

تعمیر برد فرمتر ( مین برد ) پرینتر سامسونگ :  Formatter Printer Samsung

ایراداتی که توسط بردهای فرمتر یا همان مین برد پرینتر رخ می دهد

 • روشن نشدن پرینتر های لیزری سامسونگ Samsung
 • کار نکردن و رفع انواع سنسورها پرینتر های لیزری سامسونگ Samsung
 • ارور فیوزینگ پرینتر های لیزری سامسونگ Samsung
 • دستور ندادن و عمل نکردن کاغذ کش ها در پرینتر های لیزری سامسونگ Samsung
 • گیر کردن دستگاه روی لوگوی در پرینتر های لیزری سامسونگ Samsung
 • آماده به کار نشدن در پرینتر های لیزری سامسونگ Samsung
 • کار نکردن لیزر در پرینتر های لیزری سامسونگ Samsung
 • کار نکردن و ایراد در اسکنر پرینتر های لیزری سامسونگ Samsung
 • کار نکردن کپی در پرینتر های لیزری سامسونگ Samsung
 • کالیبره نکردن درپرینتر های لیزری سامسونگ Samsung
 • کار نکردن فکس در پرینتر های لیزری سامسونگ Samsung
 • روشن شدن چراغ های ارور پرینتر های لیزری سامسونگ Samsung
 • روشن نشدن پنل پرینتر های لیزری سامسونگ Samsung
 • روشن نشدن موتور در پرینتر های لیزری سامسونگ Samsung
 • شناسایی نکردن کارتریج پرینتر های لیزری سامسونگ Samsung
 • سیاه چاپ کردن پرینتر های لیزری سامسونگ Samsung
 • کمرنگ چاپ کردن پرینتر های لیزری سامسونگ Samsung
 • خاموش و روشن شدن پرینتر های لیزری سامسونگ Samsung

 

تعمیرات برد فرمتر (مین برد ) پرینترهای Samsung

 

تعمیرات تخصصی انواع بردهای فرمتر ( مین برد ) پرینتر های سامسونگ توسط این مجموعه صورت میگیرد.

تمامی خدمات مجموعه ایده پردازان فناور دارای گارانتی می باشد.

مناطق تحت پوشش مجموعه ایده پردازان فناور کل مناطق تهران می باشد.

در نظر داشته باشید تعمیرات بردهای پرینتر با توجه به وسایل و قطعات مورد نیاز در محل انجام نمیگیرد.

تمامی خدمات این مجموعه با توجه به تعمیرات و یا تعویض قطعه دارای گارانتی می باشد.

نکته : اگر برد شما توسط تعمیر کاران دیگر دست کاری شده باشد هزینه عیب یابی و تعمیرات بیشتر می باشد.

برای تماس با ما اینجا کلیک کنید.

با تشکر ایده پردازان فناور

 

تعمیرات برد پاور پرینتر های سامسونگ Samsung

تعمیرات برد پاور پرینتر های سامسونگ Samsung

تعمیرات برد پاور پرینتر های سامسونگ Samsung

تعمیر و رفع انواع ایردات برد های پاورهای سامسونگ ( Samsung )

 

 

تعمیر برد پاور پرینتر سامسونگ :  Power Supply Printer Samsung

ایراداتی که توسط بردهای پاور پرینتر رخ می دهد

 • روشن نشدن پرینتر سامسونگ Samsung
 • کار نکردن و رفع انواع سنسورها پرینتر سامسونگ Samsung
 • ارور فیوزینگ پرینتر سامسونگ Samsung
 • دستور ندادن و عمل نکردن کاغذ کش ها در پرینتر سامسونگ Samsung
 • گیر کردن دستگاه روی لوگوی سامسونگ Samsung
 • آماده به کار نشدن در پرینتر سامسونگ Samsung
 • کار نکردن لیزر در پرینتر سامسونگ Samsung
 • کار نکردن و ایراد در اسکنر پرینتر سامسونگ Samsung
 • کار نکردن کپی در پرینتر سامسونگ Samsung
 • کالیبره نکردن در پرینترهای رنگی سامسونگ Samsung
 • کار نکردن فکس در پرینتر سامسونگ Samsung
 • روشن شدن چراغ های ارور پرینترهای سامسونگ Samsung
 • روشن نشدن پنل پرینترهای سامسونگ Samsung
 • روشن نشدن موتور در پرینترسامسونگ Samsung
 • شناسایی نکردن کارتریج سامسونگ Samsung
 • سیاه چاپ کردن پرینتر سامسونگ Samsung
 • کمرنگ چاپ کردن پرینتر سامسونگ Samsung
 • خاموش و روشن شدن پرینتر سامسونگ Samsung

 

تعمیرات برد پاور پرینتر های Samsung

 

تعمیرات تخصصی انواع بردهای پاور پرینتر های سامسونگ توسط این مجموعه صورت میگیرد.

تمامی خدمات مجموعه ایده پردازان فناور دارای گارانتی می باشد.

مناطق تحت پوشش مجموعه ایده پردازان فناور کل مناطق تهران می باشد.

در نظر داشته باشید تعمیرات بردهای پرینتر با توجه به وسایل و قطعات مورد نیاز در محل انجام نمیگیرد.

تمامی خدمات این مجموعه با توجه به تعمیرات و یا تعویض قطعه دارای گارانتی می باشد.

نکته : اگر برد شما توسط تعمیر کاران دیگر دست کاری شده باشد هزینه عیب یابی و تعمیرات بیشتر می باشد.

برای تماس با ما اینجا کلیک کنید.

با تشکر ایده پردازان فناور

 

تعمیرات برد فرمتر پرینتر های کانن Canon

تعمیرات برد فرمتر پرینتر های کانن Canon

تعمیرات برد فرمتر پرینتر های کانن Canon

تعمیر و رفع انواع ایردات برد های فرمتر ( Formatter ) پرینتر های کانن ( Canon )

 

 

تعمیر برد فرمتر ( مین برد ) پرینتر کانن :  Formatter Printer Canon

ایراداتی که توسط بردهای فرمتر یا همان مین برد پرینتر رخ می دهد

 • روشن نشدن پرینتر های لیزری کانن Canon
 • کار نکردن و رفع انواع سنسورها پرینتر های لیزری کانن Canon
 • ارور فیوزینگ پرینتر های لیزری کانن Canon
 • دستور ندادن و عمل نکردن کاغذ کش ها در پرینتر های لیزری کانن Canon
 • گیر کردن دستگاه روی لوگوی در پرینتر های لیزری کانن Canon
 • آماده به کار نشدن در پرینتر های لیزری کانن Canon
 • کار نکردن لیزر در پرینتر های لیزری کانن Canon
 • کار نکردن و ایراد در اسکنر پرینتر های لیزری کانن Canon
 • کار نکردن کپی در پرینتر های لیزری کانن Canon
 • کالیبره نکردن درپرینتر های لیزری کانن Canon
 • کار نکردن فکس در پرینتر های لیزری کانن Canon
 • روشن شدن چراغ های ارور پرینتر های لیزری کانن Canon
 • روشن نشدن پنل پرینتر های لیزری کانن Canon
 • روشن نشدن موتور در پرینتر های لیزری کانن Canon
 • شناسایی نکردن کارتریج پرینتر های لیزری کانن Canon
 • سیاه چاپ کردن پرینتر های لیزری کانن Canon
 • کمرنگ چاپ کردن پرینتر های لیزری کانن Canon
 • خاموش و روشن شدن پرینتر های لیزری کانن Canon

 

تعمیرات برد فرمتر (مین برد ) پرینتر های Canon

 

تعمیرات تخصصی انواع بردهای فرمتر ( مین برد ) پرینتر های کانن  توسط این مجموعه صورت میگیرد.

تمامی خدمات مجموعه ایده پردازان فناور دارای گارانتی می باشد.

مناطق تحت پوشش مجموعه ایده پردازان فناور کل مناطق تهران می باشد.

در نظر داشته باشید تعمیرات بردهای پرینتر با توجه به وسایل و قطعات مورد نیاز در محل انجام نمیگیرد.

تمامی خدمات این مجموعه با توجه به تعمیرات و یا تعویض قطعه دارای گارانتی می باشد.

نکته : اگر برد شما توسط تعمیر کاران دیگر دست کاری شده باشد هزینه عیب یابی و تعمیرات بیشتر می باشد.

برای تماس با ما اینجا کلیک کنید.

با تشکر ایده پردازان فناور

 

تعمیرات برد پاور پرینتر های کانن Canon

تعمیرات برد پاور پرینتر های کانن Canon

تعمیرات برد پاور پرینتر های کانن Canon

تعمیر و رفع انواع ایردات برد های پاورهای کانن ( Canon )

 

 

تعمیر برد پاور پرینتر کانن :  Power Supply Printer Canon

ایراداتی که توسط بردهای پاور پرینتر کانن رخ می دهد

 • روشن نشدن پرینتر کانن Canon
 • کار نکردن و رفع انواع سنسورها پرینتر کانن Canon
 • ارور فیوزینگ پرینتر کانن Canon
 • دستور ندادن و عمل نکردن کاغذ کش ها در پرینتر کانن Canon
 • گیر کردن دستگاه روی لوگوی کانن Canon
 • آماده به کار نشدن در پرینتر کانن Canon
 • کار نکردن لیزر در پرینتر کانن Canon
 • کار نکردن و ایراد در اسکنر پرینتر کانن Canon
 • کار نکردن کپی در پرینتر کانن Canon
 • کالیبره نکردن در پرینترهای رنگی کانن Canon
 • کار نکردن فکس در پرینتر کانن Canon
 • روشن شدن چراغ های ارور پرینترهای کانن Canon
 • روشن نشدن پنل پرینترهای کانن Canon
 • روشن نشدن موتور در پرینتر کانن Canon
 • شناسایی نکردن کارتریج در پرینتر کانن Canon
 • سیاه چاپ کردن در پرینتر کانن Canon
 • کمرنگ چاپ کردن در پرینتر کانن Canon
 • خاموش و روشن شدن در پرینتر کانن Canon

 

تعمیرات برد پاور پرینتر کانن Canon

 

تعمیرات تخصصی انواع بردهای پاور پرینتر های کانن  توسط این مجموعه صورت میگیرد.

تمامی خدمات مجموعه ایده پردازان فناور دارای گارانتی می باشد.

مناطق تحت پوشش مجموعه ایده پردازان فناور کل مناطق تهران می باشد.

در نظر داشته باشید تعمیرات بردهای پرینتر با توجه به وسایل و قطعات مورد نیاز در محل انجام نمیگیرد.

تمامی خدمات این مجموعه با توجه به تعمیرات و یا تعویض قطعه دارای گارانتی می باشد.

تعمیرات برد بسته به میزان صدمه 24 الی 72 ساعت زمان میبرد.

نکته : اگر برد شما توسط تعمیر کاران دیگر دست کاری شده باشد هزینه عیب یابی و تعمیرات بیشتر می باشد.

برای تماس با ما اینجا کلیک کنید.

با تشکر ایده پردازان فناور

 

تعمیرات برد فرمتر پرینتر های اچ پی HP

تعمیرات برد فرمتر پرینتر های اچ پی HP

تعمیرات برد فرمتر پرینتر های اچ پی HP

تعمیر و رفع انواع ایردات برد های فرمتر ( Formatter ) پرینتر های اچ پی ( HP )

 

 

تعمیر برد فرمتر ( مین برد ) پرینتر اچ پی :  Formatter Printer HP

ایراداتی که توسط بردهای فرمتر یا همان مین برد پرینتر رخ می دهد

 • روشن نشدن پرینتر های لیزری اچ پی HP
 • کار نکردن و رفع انواع سنسورها پرینتر های لیزری اچ پی HP
 • ارور فیوزینگ پرینتر های لیزری اچ پی HP
 • دستور ندادن و عمل نکردن کاغذ کش ها در پرینتر های لیزری اچ پی HP
 • گیر کردن دستگاه روی لوگوی در پرینتر های لیزری اچ پی HP
 • آماده به کار نشدن در پرینتر های لیزری اچ پی HP
 • کار نکردن لیزر در پرینتر های لیزری اچ پی HP
 • کار نکردن و ایراد در اسکنر پرینتر های لیزری اچ پی HP
 • کار نکردن کپی در پرینتر های لیزری اچ پی HP
 • کالیبره نکردن درپرینتر های لیزری اچ پی HP
 • کار نکردن فکس در پرینتر های لیزری اچ پی HP
 • روشن شدن چراغ های ارور پرینتر های لیزری اچ پی HP
 • روشن نشدن پنل پرینتر های لیزری اچ پی HP
 • روشن نشدن موتور در پرینتر های لیزری اچ پی HP
 • شناسایی نکردن کارتریج پرینتر های لیزری اچ پی HP
 • سیاه چاپ کردن پرینتر های لیزری اچ پی HP
 • کمرنگ چاپ کردن پرینتر های لیزری اچ پی HP
 • خاموش و روشن شدن پرینتر های لیزری اچ پی HP

 

مدل های که این مجموعه خدمات تعمیرات آنها را انجام می دهد

 • پرینتر های لیزری سیاه و سفید اچ پی :

پرینتر اچ پی M125 ، پرینتر اچ پی M127 ، پرینتر اچ پی  M126 ، پرینتر اچ پی M1212

پرینتر اچ پی M1214 ، پرینتر اچ پی 1536 ، پرینتر اچ پی  P1005

پرینتر اچ پی P1006 ، پرینتر اچ پی P1102 ، پرینتر اچ پی M26A ، پرینتر اچ پی P2014

پرینتر اچ پی P2015 ، پرینتر اچ پی P1320 ، پرینتر اچ پی 1010

پرینتر اچ پی 1018 ، پرینتر اچ پی 1020 ، پرینتر اچ پی 1200 ، پرینتر اچ پی 1300

پرینتر اچ پی 1132 ، پرینتر اچ پی P2035 ، پرینتر اچ پی P2055

پرینتر اچ پی 3030 ، پرینتر اچ پی P3015 ، پرینتر اچ پی 602 ، پرینتر اچ پی M130

پرینتر اچ پی M15 ، پرینتر اچ پی M26 ، پرینتر اچ پی Pro400 ،

پرینتر اچ پی M28A ، پرینتر اچ پی M107A ، پرینتر اچ پی M135A ، پرینتر اچ پی M102A

 پرینتر اچ پی P1505 و تمامی مدل های دیگر


 • پرینتر های لیزری رنگی اچ پی :

پرینتر اچ پی M276 ، پرینتر اچ پی M177 ، پرینتر اچ پی M277 ، پرینتر اچ پی 1215

پرینتر اچ پی CP1025 ، پرینتر اچ پی M252 ، پرینتر اچ پی CP2025 ،

پرینتر اچ پی M254 ، پرینتر اچ پی P5225 ، پرینتر اچ پی M553 ، پرینتر اچ پی M175

پرینتر اچ پی M181 ، پرینتر اچ پی M775 ، پرینتر اچ پی 150 ،

پرینتر اچ پی 1600 ، پرینتر اچ پی M477 ، پرینتر اچ پی و تمامی مدل های دیگر

 

تعمیرات برد فرمتر (مین برد ) پرینتر های اچ پی HP

 

تعمیرات تخصصی انواع بردهای فرمتر ( مین برد ) پرینتر های اچ پی  توسط این مجموعه صورت میگیرد.

تمامی خدمات مجموعه ایده پردازان فناور دارای گارانتی می باشد.

مناطق تحت پوشش مجموعه ایده پردازان فناور کل مناطق تهران می باشد.

در نظر داشته باشید تعمیرات بردهای پرینتر با توجه به وسایل و قطعات مورد نیاز در محل انجام نمیگیرد.

تمامی خدمات این مجموعه با توجه به تعمیرات و یا تعویض قطعه دارای گارانتی می باشد.

نکته : اگر برد شما توسط تعمیر کاران دیگر دست کاری شده باشد هزینه عیب یابی و تعمیرات بیشتر می باشد.

برای تماس با ما اینجا کلیک کنید.

با تشکر ایده پردازان فناور

 

تعمیرات برد پاور پرینتر های اچ پی HP

تعمیرات برد پاور پرینتر های اچ پی HP

تعمیرات برد پاور پرینتر های اچ پی HP

تعمیر و رفع انواع ایردات برد های پاورهای اچ پی ( HP )

 

 

تعمیر برد پاور پرینتر اچ پی :  Power Supply Printer HP

ایراداتی که توسط بردهای پاور پرینتر رخ می دهد

 • روشن نشدن پرینتر اچ پی
 • کار نکردن و رفع انواع سنسورها پرینتر اچ پی
 • ارور فیوزینگ پرینتر اچ پی
 • دستور ندادن و عمل نکردن کاغذ کش ها در پرینتر اچ پی
 • گیر کردن دستگاه روی لوگوی اچ پی
 • آماده به کار نشدن در پرینتر  اچ پی
 • کار نکردن لیزر در پرینتر اچ پی
 • کار نکردن و ایراد در اسکنر پرینتر اچ پی
 • کار نکردن کپی در پرینتر اچ پی
 • کالیبره نکردن در پرینترهای رنگی اچ پی
 • کار نکردن فکس در پرینتر اچ پی
 • روشن شدن چراغ های ارور پرینترهای اچ پی
 • روشن نشدن پنل پرینترهای اچ پی
 • روشن نشدن موتور در پرینتر اچ پی
 • شناسایی نکردن کارتریج
 • سیاه چاپ کردن پرینتر
 • کمرنگ چاپ کردن پرینتر
 • خاموش و روشن شدن پرینتر

 

تعمیر برد پاور پرینتر  اچ پی HP

 

تعمیرات تخصصی انواع بردهای پاور پرینتر های اچ پی  توسط این مجموعه صورت میگیرد.

تمامی خدمات مجموعه ایده پردازان فناور دارای گارانتی می باشد.

مناطق تحت پوشش مجموعه ایده پردازان فناور کل مناطق تهران می باشد.

در نظر داشته باشید تعمیرات بردهای پرینتر با توجه به وسایل و قطعات مورد نیاز در محل انجام نمیگیرد.

تمامی خدمات این مجموعه با توجه به تعمیرات و یا تعویض قطعه دارای گارانتی می باشد.

نکته : اگر برد شما توسط تعمیر کاران دیگر دست کاری شده باشد هزینه عیب یابی و تعمیرات بیشتر می باشد.

برای تماس با ما اینجا کلیک کنید.

با تشکر ایده پردازان فناور

 

تعمیر کپی شارپ Sharp AR-M452

تعمیر کپی شارپ Sharp AR-M452

تعمیر کپی شارپ Sharp AR-M452

تمامی خدمات اعم از تعمیر کاغذ کش ، تعمیر موتور ، تعمیر فیوزینگ ، تعمیر لیزر ، تعمیر برد پاور و برد فرمتر ، تعمیر فیدر ، تعمیر یونیت دولوپر ، تعمیر یونیت درام ، تعمیر کارتریج ، همچنین جنرال سرویس پرینتر ، شارژ کارتریج و …. در این مجموعه صورت میگیرد.

 

 

تعمیر کپی شارپ : Sharp AR-M452

 • تعمیر لیزر کپی شارپ M452
 • تعمیر برد پاور ( منبع تغذیه ) کپی شارپ M452
 • تعمیر برد فرمتر ( مین برد ) کپی شارپ M452
 • تعمیر کپی ( COPY ) کپی شارپ M452
 • تعمیر اسکنر ( Scanner ) کپی شارپ M452
 • تعمیر روشن نشدن کپی شارپ M452
 • تعمیر کارتریج کپی شارپ M452
 • تعویض دولوپر کپی شارپ M452
 • تعویض درام کپی شارپ M452
 • تعمیر فیوزینگ کپی شارپ M452
 • تعمیر کاغذ کش کپی شارپ M452
 • تعمیر سنسورهای کپی شارپ M452
 • تعمیر موتور کپی شارپ M452
 • جنرال سرویس کپی شارپ M452
 • رفع مشکل نشناختن کپی شارپ M452 توسط لپ تاپ و کامپیوتر
 • رفع انواع ارور کپی شارپ M452
 • شارژ کارتریج کپی شارپ M452 مدل AR-500 FT
 • رفع گیر کردن کاغذ داخل کپی شارپ M452
 • رفع کردن مشکل نکشیدن کاغذ توسط کپی شارپ M452
 • رفع نکشیدن کاغذ توسط سینی دستی
 • رفع مشکل چاپ و پرینت
 • تعویض هات و پرس M452
 • رفع ارور F2 در کپی شارپ M452
 • رفع ارور CH در کپی شارپ M452
 • رفع روشن شدن چراغ سرویس کار در کپی شارپ M452
 • رفع انواع ارور در کپی شارپ M452

تعمیر کپی Sharp AR-M452

 

تعمیرات تخصصی انواع پرینترهای لیزری در تمامی برندهای توسط این مجموعه صورت میگیرد.

تمامی خدمات مجموعه ایده پردازان فناور دارای گارانتی می باشد.

مناطق تحت پوشش مجموعه ایده پردازان فناور کل مناطق تهران می باشد.

در نظر داشته باشید شما اگر بنا به دلایلی نتوانید پرینتر خود را برای ما ارسال کنید شما می توانید از ما مشاوره رایگان بگیرید.

اگر مشکل پرینتر شما از نظر تکنسین ما در محل قابل انجام باشد ما برای رفاه حال شما در محل تعمیرات پرینتر شما را انجام می دهیم.

هزینه رفت و آمد تکنسین از شما دریافت میگردد.

برای تماس با ما اینجا کلیک کنید.

با تشکر ایده پردازان فناور